Kranio-sakral terapi (biomekanisk)

O B S: De følgende afsnit handler om biomekanisk Kranio-Sakral Terapi. De er skrevet før jeg lærte Kranio-Sakral Biodynamics. Min primære behandling er nu Kranio-Sakral Biodynamics – læs om dette under Biodynamics. Jeg har taget disse ”gamle” afsnit med – dels fordi de viser lidt om min rejse og dels fordi de indeholder andre informationer. Bla.a er der her lidt mere anatomiske beskrivelser om forskellige lidelser. Og endelig er de selvfølgelig med, fordi jeg stadig fra tid til anden benytter disse redskaber. Kapitlet her omhandler Kranio-Sakral Terapiens historie og udvikling, hvad det Kranio-Sakrale System består af, hvordan en behandling typisk forløber og endelig er her eksempler på lidelser, som Kranio-Sakral Terapi kan hjælpe ved.

 

Starten på det hele

Kranio-Sakral Terapi blev “undfanget” af en ung osteopat, Dr. William Garner Sutherland, i 1899. Han sad en dag og studerede et par separate kranieknogler, og pludselig slog tanken ham :” Hvis kraniet er helt sammenvokset og dermed ubevægeligt – hvorfor har de enkelte knogler så skråkanter som gællerne hos en fisk?” Denne tanke udstak med èt hans livsbane.

Da William var en praktisk mand, besluttede han at efterprøve sin teori om kraniets bevægelighed på sig selv. Han konstruerede en Storm P-lignende hjelm, som kunne justeres til at hæmme de enkelte knoglers bevægelighed. Og således konstaterede han knogle for knogle, at disse restriktioner direkte havde betydning for hans fysiske og psykiske tilstand. F.eks. oplevede han, at ved at hæmme temporal-knoglen påvirkede han ikke alene hørelsen, men også balance- og koncentrationsevnen. Han opdagede endvidere, at kraniets bevægelser optrådte samtidigt i korsbenet – med rygsøjlen som forbindelsesled.

William G. Sutherland brugte hele sit resterende liv på at kortlægge og videreudvikle sin enestående opdagelse. Mange af hans teknikker er fortsat helt grundliggende i Kranio-Sakral Terapi, mens andre og nye teknikker er blevet tilføjet, efterhånden som flere og flere af kroppens hemmeligheder er blevet afdækket. Som det så ofte er tilfældet med nye opdagelser, anerkendte hans samtid ham aldrig helt – hans kollegaer prøvede at latterliggøre hans arbejde, og senere kæmpede de bravt imod at inkludere disse nye metoder i deres arbejde. Og mens alt dette stod på, sendte de samtidig deres vanskeligste patienter til ham – rygtet gik mere og mere vedholdende, at ham Dr. Sutherland kunne noget specielt. Han kunne hjælpe de mennesker, som hans kollegaer ikke formåede at hjælpe. Den eneste målestok, som læger og alle vi andre behandlere til alle tider skal holdes op imod.

I dag nikker højteknologiske måleinstrumenter samtykkende til Sutherlands påstand: Kraniets knogler bevæger sig faktisk! Det er blevet verificeret på adskillige universiteter verden over. Selvfølgelig bevæger de sig – alt væv i kroppen bevæger sig, så længe vi er levende. Kraniets knogler og ikke mindst det bindevæv, som sidder omkring og imellem dem – det er levende væv, med stofskifte og dermed bevægelse. Og hjernevævet, støttevævet og alle hjernens blodkar lever og har stofskifte – hvordan skulle dette stofskifte kunne finde sted, hvis kraniets knogler og kraniet som sådan var ubevægeligt?

Sutherland arbejdede med dette system helt frem til hans død i 1954. Han gennemgik i denne periode store forandringer – såvel fagligt som personligt. I de første år arbejdede han meget mekanisk og kontant – tvang kraniets knogler med sine manipulationer. De fleste grene indenfor KST arbejder mere eller mindre ud fra disse første biomekaniske principper, dog i reglen i lidt blidere udgaver – men behandleren skal manipulere kraniet.

Hvad de færreste ved er, at Sutherland i hans sene år radikalt skiftede metodik og fremgangsmåde. Han stolede nu så meget på kroppens egen helbredelsesevne, at han begyndte at lade den vise ham, hvad kroppen behøvede. Han begyndte at lytte til kroppen – lagde sine hænder på den, og afventede, at den begyndte at vise ham vejen. Og han opdagede, at denne ikke-invasive kontakt gjorde hans behandlinger mere skånsomme, dybere og på alle måder mere effektive. Det er disse principper fra den sidste del af Sutherlands liv, som Biodynamics bygger på.

 

Kranio-Sakral Systemet

Kranio-Sakral Terapi arbejder med hele kroppen ud fra det kranio-sakrale system. Dette system består af bestemte dele, som udgør en funktionel enhed i kroppen. Det drejer sig om:

  • Knoglerne i kraniet, ansigtet, rygsøjlen og korsbenet (sacrum).
  • Bindevæv, som beklæder inderside og yderside af kraniet, adskiller hjernedelene og omgiver rygmarven.
  • Cerebrospinalvæsken, som nærer og beskytter hjernevævet i kraniet og rygsøjlen.

Hos en voksen består kraniet af 8 knogler, ansigtet af 14, rygsøjlen af 24 led og endelig korsbenet, som er sammenvokset af 5 hvirvler. Alle disse knogler bevæger sig – hver enkelt knogle har sit eget bevægelsesmønster og indgår samtidigt i en fælles rytme, kaldet den kranio-sakrale rytme. Denne rytme kan mærkes over hele kroppen – f.eks. bliver hovedet først bredere og bredere, siden smallere og smallere, så igen bredere… en sådan cyklus optræder 3-20 gange pr. min.

Den kranio-sakrale rytme er altså meget variabel, og dens frekvens, styrke, symmetri og kontinuitet kan give vigtige informationer om kroppens tilstand nu og her. I afsnittet om Biodynamics omtaler jeg nogle langsommere, dybereliggende og mere stabile bevægelser – det er dem, som man i Biodynamics arbejder med. Disse bevægelser fortæller mere præcist om klientens ressourcer og generelle sundhedstilstand, og er derfor mere pålidelige ifm diagnose og behandling.

website - KRANIO-SAKRAL TERAPI - Illustration Kranio

De enkelte hjernedele holdes adskilte af nogle stærke bindevævsmembraner, kaldet hjernesegl. Falx Cerebri (hvid på illustrationen nedenfor) deler storhjernen i en højre og en venstre halvdel, Tentorium Cerebelli (stribet på illustrationen) ligger som en teltdug imellem storhjernen og lillehjernen og endelig deles lillehjernen i 2 af Falx Cerebelli (sort på illustrationen).

Disse membraners spændingsniveau er af afgørende betydning for det kranio-sakrale system og dermed kroppens sundhedstilstand- er de for spændte, kan de simpelthen nedsætte knoglernes bevægelighed og derved påvirke hele det kranio-sakrale system. Endvidere flyder størstedelen af hjernens af-iltede veneblod i disse membraner og de her derfor stor betydning for hele kroppens vaskulære system. Hele centralnervesystemet omsluttes af bindevæv og f.eks. er det autonome nervesystem er helt afhængig af bindevævets flexibilitet og støtte.

Website - KRANIO-SAKRAL TERAPI - Illustration Hinder

Cerebrospinalvæsken udvindes fra blodet i nogle hulrum i hjernen, kaldet ventriklerne (sort på illustrationen nedenfor). Her ”udtrækkes” væsken fra blodet, hvorefter det pumpes ud i systemet omkring hjerne og rygmarv. Væsken genoptages siden atter til blodbanen. Cerebrospinalvæsken har mange vigtige funktioner – væsken omgiver både hjernen og rygmarven og virker derved som en slags hydraulisk støddæmper ved slag, rystelser og lign. Endvidere sørger den for transport – den bringer næringsstoffer til og fjerner affaldsstoffer fra hjerne og rygmarv. Er der ubalancer i det kranio-sakrale system, kan det påvirke denne transport.

Website - KRANIO-SAKRAL TERAPI - Illustration Ventrikler

Knoglerne, bindevævsdelene og cerebrospinalvæsken er i praksis indbyrdes forbundne, og det kranio-sakrale system fungerer derfor som et hele. Systemets balance er helt fundamental for kroppens sundhedstilstand. Hjernen, centralnervesystemet, hypofysen og blodets cirkulation til og fra hjernen “hviler” i det kranio-sakrale system, og det er indlysende, at selv meget små ubalancer kan have store konsekvenser for hele kroppen. Kranio-Sakral Terapi arbejder direkte med disse ubalancer.

 

Kranio-Sakral Terapi

I Kranio-Sakral Terapi er det en grundantagelse, at kroppen selv korrigerer ubalancer. Gipsen heler heller ikke det brækkede ben – det gør kroppen. Men gipsen har en funktion – den skaber nogle omstændigheder, som giver kroppen gode muligheder for at komme sig.

Kranio-Sakral Terapi drejer sig meget om det samme – at give kroppen optimale arbejdsbetingelser. I selvsamme øjeblik, som kroppen bringes ud af balance, starter den selv helingsprocessen – den søger altid tilbage mod balance. Denne re-balancering foregår uafbrudt, og langt det meste af tiden med succes – vi bemærker den end ikke. Men livets forunderlige gang bringer os ind imellem til grænsen, og nogle gange over. Krydser vi denne kroppens egen grænse for re-balancering, overvældes vores system – dette er kernen i et traume, såvel fysisk som psykisk.

Et traume er karakteristisk ved, at det indeholder en masse energi – energi, som kroppen pr. refleks mobiliserer til enten kamp eller flugt. Men er vores system blevet overvældet, bliver denne kraftfulde energi aldrig kanaliseret ud i hverken kamp eller flugt – energien “stivner” og låses derved fast i systemet. Rent fysiologisk optræder den fastlåste energi som spænding i muskler, bindevæv, organer og knogler.

Traumer kan opstå i snart sagt alle situationer, da vores fysiske, psykiske og emotionelle konstitution er svingende, og derfor vil vores grænser for traumatisering naturligvis også være skiftende. Men nogle begivenheder er selvfølgelig mere prekære end andre – fødslen, fald, slag, sygdom, trafikulykker, chok mm. er alle oplevelser, som kan sætte sig dybe spor. En helt anden slags belastninger opstår ved stress, dårlig kropsholdning og forkerte arbejdsstillinger – disse mere “seje” forløb snarere tvinger systemet ud af balance, og giver det meget dårlige betingelser for restitution. Stille og roligt spændes kroppen inde.

De helt subtile bevægelser er nøglen – trykket i Kranio-Sakral Terapi er på ca. 5 gram (1 stk A-4 papir), og denne lette berøring gør det muligt for kroppen at slippe spændingerne. Spændinger er modstand, og er der noget modstand ikke ønsker, er det endnu mere modstand udefra. Mødes modstand i stedet med plads, bevægelighed og åbenhed, vil den smelte bort – pladsen og bevægeligheden gør det umuligt for den fortsat at holde fast. Dette “slip” af spænding er meget tydeligt at mærke, og kroppens respons kommer også prompte – lokalt bliver området blødt, varmt og roligt, og som en bølge breder afspændingen sig ud i systemet – som om hele organismen re-organiserer sig i forhold til denne nyvundne plads og forøgede bevægelighed.

Kranio-Sakral Terapi er en nænsom hjælpen kroppen hele vejen hjem – helt og aldeles på kroppens betingelser.

 

En Behandling

En indledende samtale er indgangen til alle behandlinger. Hvad enten det er 1. besøg eller midt i et forløb – samtalen giver os begge mulighed for at “skabe” den optimale behandling. Den optimale behandling er forskellig hver gang – derfor er det vigtigt at samle trådene, så vi begge er trygge og på samme vej. Jeg bruger også samtalen til at sammenstykke et mønster – imens vi taler, har jeg mulighed for at danne mig et mere fuldstændigt billede af dig. Disse iagttagelser giver ofte vigtig information, som jeg kan drage nytte af under behandlingen.

Under behandlingen ligger du på en briks – påklædt, evt. med et tæppe over dig og slapper af – og nyder! Jeg vil så, med udgangspunkt i vores samtale, tage kontakt til dit kranio-sakrale system. Det gør jeg ved at lægge mine hænder forskellige steder på dit hoved – via helt lette berøringer er det således muligt for mig at mærke dit kraniums pulseren. Denne pulseren skabes af det kranio-sakrale system – derfor vil dens styrke, symmetri, frekvens og sammenhæng “afsløre” eventuelle ubalancer. Sådanne ubalancer mærkes ofte som en vibrerende spænding eller en unaturlig ubevægelighed. Kroppen “flyder” ikke i disse områder – den er snarere strandet her. Ved hjælp af specielle greb og mikroskopiske bevægelser kan jeg assistere kroppen gennem spændingen/ubevægeligheden. Den vil helt præcist rent fysisk føre mig dertil, hvor den er svækket og behøver hjælp.

En Kranio-Sakral Terapi-behandling består i praksis af en sammenhængende serie “assists” – i reglen flere forskellige steder på kroppen. Ubalancer i kroppen påvirker det kranio-sakrale system og vice versa. Her er ingen manual – hver behandling er sin egen…

Jeg afsætter 75 min. til hver behandling. Kranio-Sakral Terapi er ikke mirakelmageri. Derfor er det den aktuelle situation, som bestemmer antallet af behandlinger. Nogle behøver kun 1-2, mens andre har brug for flere for at komme tilbage i balance. Som regel er 3-4 behandlinger tilstrækkeligt.

Jeg har en generel ”regel” angående behandlingernes effekt. Hvis der ikke er sket markante ændringer indenfor i hvertfald 3 behandlinger, vil jeg ofte indstille vores forløb. Og hvis det er muligt, vil jeg foreslå dig en anden behandlingsform + evt. behandler. Mine erfaringer med Kranio-Sakral Biodynamics og mine beslægtede værktøjer ( Organmassage , Tensegrity , SOT, Bindevævsmassage og biomekanisk Kranio-Sakral Terapi ) er så gode, at hvis de kan hjælpe, vil ændringen begynde hurtigt – ofte allerede efter 1. behandling. Kroppen følger med det samme trop, hvis den bliver mødt af det rigtige på det rigtige tidspunkt – det behøver den altså ikke 14 behandlinger for at opdage!!

 

Kan Kranio-Sakral Terapi hjælpe?

Sig ikke, at du har fundet Sandheden – men at du har fundet èn sandhed.

Hvis Khalil Gibran med sandhed mener en tilgang til, kan Kranio-Sakral Terapi være en sådan. Kranio-Sakral Terapi er ikke Behandlingen – jeg tror ikke, at denne ene, altfavnende behandling findes. Men jeg oplever igen og igen, at Kranio-Sakral Terapi kan være et godt bud på en behandling. Ikke fordi, at der i Kranio-Sakral Terapi findes en protokol til enhver lidelse, snarere tværtimod. Kranio-Sakral Terapiens nænsomme, åbne og ikke-forudbestemte tilgang giver netop kroppen mulighed for i egne vendinger at udtrykke, hvad netop dèn tumler med. Ikke 2 migræner er ens – det er hver gang kroppens helt egen fortælling og det skal respekteres!

Når det er sagt, er der selvfølgelig visse træk som går igen i de enkelte lidelser. Disse “særkender” kan behandleren navigere i forhold til – ikke efter, men i forhold til. Kranio-Sakral Terapiens styrke er, at den helt korporligt mærker disse særkender – før den behandler!!! Alt, hvad der sker under en behandling, sker efter kroppens henvisning.

Jeg vil her nævne en række lidelser, som Kranio-Sakral Terapi har gode resultater med at behandle. For at gøre det lidt mere håndgribeligt, vil jeg kort gennemgå enkelte lidelser. Hvad deres særkender kan være, og hvordan Kranio-Sakral Terapi arbejder med dem. Nedenfor disse er der en længere liste over tilstande, som Kranio-Sakral Terapi ligeledes ofte kan hjælpe ved.

TANDSTILLING

BIDFUNKTION

INDLÆRINGSPROBLEMER

HORMONBALANCEN

SKULDER OG NAKKE-SPÆNDINGER

RYGSMERTER

KONCENTRATIONSBESVÆR

TALEPROBLEMER

MOTORISKE PROBLEMER

MELLEMØREBETÆNDELSE

DÅRLIG KROPSHOLDNING

SØVNLØSHED

NERVØSITET

TRÆTHED

VEJRTRÆKNINGSPROBLEMER

TRIGEMINUS NEURALGI

FORDØJELSESPROBLEMER

SMERTER/SNURREN I ARME OG BEN

DEPRESSION

HUKOMMELSESBESVÆR

HALSBRAND / SURE OPSTØD

SOCIAL FOBI